Voorinschrijving

Voorinschrijving is mogelijk tot 1 maart. Inschrijving kan via onderstaand formulier of via www.ntbinschrijvingen.nl. Inschrijfgeld wordt ca. 1 á 2 weken voor de wedstrijddag via incasso (machtiging) geïnd . Inschrijving op de wedstrijddag is beperkt mogelijk.

Let op: na 1 maart stijgen de kosten voor deelname met € 5,- en kan er alleen nog via Ideal betaald worden. Afzegging is mogelijk tot 1 maart. Na deze datum vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Naar inschrijfformulier

* op het tabblad deelnemersoverzicht is de maximale grootte van de categorie aangegeven.

Vrijwaring

Deelname geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie van de Winter Triatlon Twente en de hierin ondersteunende verenigingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade, voortvloeiend uit deelname aan de wedstrijd.

Daglicenties

Deelnemers die geen atleten- of aspirantenlicentie van de NTB hebben, moeten een daglicentie aanschaffen. KNSB-licentiehouders moeten altijd een daglicentie aanschaffen. KNWU-wedstrijdlicentiehouders of KNAU-licentiehouders hebben geen daglicentie nodig. KNWU-basisleden hebben wel een daglicentie nodig. Voor duo’s en/of trio’s geldt: als één van de atleten een bovengenoemde licentie heeft, hoeft geen daglicentie te worden aangeschaft.

Limieten

Bij de wedstrijdinformatie zijn de geldende limieten aangegeven. Bij overschrijding van de tijdslimiet word je uit de wedstrijd genomen zonder dat je recht hebt op terugbetaling van je inschrijfgeld.

Inschrijfformulier 2020